Hun Yuan Ling Tong | Your dreams are already true

Hun Yuan Ling Tong is een zeer krachtige en geliefde mantra onder vele Chi Neng Qigong beoefenaars wereldwijd. In het Nederlands wordt de mantra ook wel vertaald als ‘De gedachte is reeds gemanifesteerd’. Maar zoals met veel Chinese woorden/zinnen is de betekenis vaak veel uitgebreider en veelzijdiger.

Hun betekent ‘samensmelten, integreren, transformeren’.
Yuan betekent ‘één, eenheid, compleet, rond, totaliteit, allesomvattend’.

Hun Yuan
Hun Yuan betekent ‘In elkaar opgaan tot een eenheid’. Hun Yuan Qi is de originele Qi. De originele Qi van de mens smelt samen met de originele Qi van het universum.

Ling betekent ‘helder, puur, zuiver bewustzijn, ware zelf, realisatie van intentie’.
Tong betekent ‘open, goed stromend’.

Ling Tong
Ling Tong betekent ‘effectief, goed resultaat’. In een heldere staat van bewustzijn met een open hart en mind, kan de geest op effectieve wijze Qi en informatie verzenden en ontvangen wat leidt tot goede resultaten met betrekking tot het realiseren van onze intenties.

Hun Yuan Ling Tong
Your dreams are already manifested! In volledige samensmelting met de oer Qi worden je intenties direct gerealiseerd.

Hun Yuan Ling Tong is niet alleen een mantra maar een manier van denken. Dr. Pang Ming, de grondlegger van Zhineng Qigong, stelt dat zodra er ‘iets’ gebeurt in je leven, je gedachten direct bij Hun Yuan Ling Tong moeten zijn. Je verandert daarmee direct de informatie en daarmee de uitkomst van de situatie waarin je je bevind.

Een voorbeeld:
Je ontvangt slecht nieuws bij de dokter. Nu kun je twee dingen doen.
1. Het nieuws naar binnen laten komen en daarmee je hele systeem beïnvloeden met alle resultaten van dien.
2. Je richten op Hun Yuan Ling Tong. Je verandert de informatie van negatieve gezondheidsinformatie naar positieve gezondheidsinformatie. Je blijft aanwezig in een positief en gezond helend Qi Veld.

En zo neem je de touwtjes van JOUW leven weer in eigen handen. Your dreams do come true! Hun Yuan Ling Tong.